Excel Veri Aktar�m Program�

 Ana Sayfa / �r�nlerimiz / �CRETS�Z �n Muhasebe Program� / Excel Veri Aktar�m Program�

Excel Veri Aktar�m Program�Bilsoft Cari Hesap Program� Excel Yedekleme Yard�mc�s� sayesinde kullanmakta oldu�unuz veritab�n� excel doküman� halinde d��ar� aktarabilir, ayn� zamanda elinizdeki uygun formatl� excel dosyalar�n� program�n�z�n veritaban�na dahil edebilirsiniz.

Excel Yedekleme Yard�mc�s�n� kullanarak Bilsoft Online Cari Hesap program�ndaki Banka, Cari Gruplar, Cari Kartlar, Stok, Stok Birimleri, Stok Gruplar bilgilerinizi Excel doküman� halinde yedeklemeniz mümkün.

Program�m�z arac�l��� ile elinizde bulunan Excel dökümanlar�n� hiç zorlanmadan kullanmakta oldu�unuz Bilsoft Cari Hesap Program�'na aktarabilir ve sorunsuz bir �ekilde program� kullanmaya devam edebilirsiniz.

 
 

Program Özellikleri


  • Excel'e Aktarma
  • Kullanmakta oldu�unuz Bilsoft Cari Hesap Program�'ndaki bilgileriniz Excel dosyas�na aktarabilirsiniz.
  •  
  • Excel'den Programa Aktarma
  • Excel Yedekleme Yard�mc�s�n� kullanarak uygun formatl� Excel dökümanlar�ndan kullanmakta oldu�unuz Bilsoft Cari Hesap Program�na bilgilerinizi aktarabilirsiniz.
  •  
  • Program�n çal��abilmesi için bilgisayar�n�zda Microsoft Excel program�n�n yüklü olmas� gerekmektedir.
  • Ürünlerin stok miktar giri�leri h�zl� bir�ekilde yapabilirsiniz.